ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (อบต.หนองบัว)